Aflæsning af Vandmålere

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses hvert år pr. 31.12 Vandværket aflæser selv vandmåleren hver år i uge 1 med en aflæsning pr. 31.12. Vandværket vil også aflæse måleren i løbet af året for at kontrollerer evt. vandspild.